Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 257 – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 54
Zistené 4 672
Objasnené 588
Spôsobená škoda 8,0M €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 658