Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 257 – Poškodzovanie cudzej veciTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 27 13 22 15 17 16 33 45
Zistené 1 697 1 558 1 411 1 329 1 836 2 701 2 956 4 661
Objasnené 455 455 360 345 374 602 545 516
Spôsobená škoda 3,1M € 2,5M € 3,3M € 3,5M € 2,9M € 6,2M € 5,7M € 7,4M €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 589 582 438 437 444 726 652 640
40 z celkovo 100 842 štatistík