Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 258 – Zneužívanie vlastníctvaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1998 1999 2001 2002 2003
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0
Zistené 1 2 1 5 1
Objasnené 1 2 0 4 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1998 1999 2001 2002 2003
Všetky osoby 1 2 0 7 1
25 z celkovo 100 842 štatistík