Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dodatočne objasnené 0 0 5 10 17 14 16 15 11 8 7
Zistené 8 32 63 126 125 128 108 83 73 55 73
Objasnené 1 9 22 36 31 41 30 28 26 16 19
Spôsobená škoda 3,6K € 560,1K € 1,6M € 791,0K € 4,3M € 1,1M € 802,0K € 2,0M € 1,1B € 46,0K € 3,6M €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Všetky osoby 1 10 28 42 44 55 45 45 37 19 35
55 z celkovo 100 842 štatistík