Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 260 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2012
Dodatočne objasnené 1 0
Zistené 40 1
Objasnené 26 1
Spôsobená škoda 660,0 € 138,0K €
Páchatelia 2005 2012
Všetky osoby 54 1
10 z celkovo 100 842 štatistík