Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dodatočne objasnené 1 0 0 4 7 12 16 17 16 16 12 9
Zistené 61 3 6 12 65 64 60 45 50 43 32 41
Objasnené 45 0 2 8 42 22 31 28 31 14 16 14
Spôsobená škoda 422,0 € 1,9K € 337,8K € 35,1K € 27,7M € 3,4M € 1,5M € 3,3M € 6,1M € 7,1M € 695,0K € 2,1M €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Všetky osoby 42 0 2 14 65 44 61 71 63 70 45 61
60 z celkovo 100 842 štatistík