Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 264 – Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Zistené 6 4 7 7 5 2 2 5 3 4 4 5 1 8
Objasnené 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 2
Spôsobená škoda 0,0 € 178,6K € 0,0 € 1,2M € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 10,0K € 128,0K € 675,0K € 0,0 € 0,0 € 156,0K €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1
70 z celkovo 100 842 štatistík