Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 2 4 0 2 3 1 4 0 1 3 3
Zistené 4 10 6 22 14 12 21 15 15 38 20 22 26 38
Objasnené 0 0 0 5 1 0 0 1 2 6 2 5 4 5
Spôsobená škoda 1,7M € 52,3K € 39,8K € 321,0K € 196,0K € 3,0M € 144,0K € 419,0K € 189,0K € 1,6M € 82,0K € 954,0K € 16,3M € 4,6M €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 0 0 19 10 0 5 15 3 10 1 10 19 15
70 z celkovo 100 842 štatistík