Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2014 2015 2016 2022
Dodatočne objasnené 1 0 2 0 0
Zistené 44 2 0 1 2
Objasnené 44 0 0 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2014 2015 2016 2022
Všetky osoby 42 0 1 0 0
25 z celkovo 100 842 štatistík