Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 268 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2008 2018 2019 2021
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0
Zistené 5 11 1 1 1
Objasnené 5 11 1 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2008 2018 2019 2021
Všetky osoby 5 12 9 0 0
25 z celkovo 100 842 štatistík