Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 269 – Poškodzovanie spotrebitei’a×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 0
Zistené 2
Objasnené 2
Spôsobená škoda 0,0 €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 2