Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 0
Zistené 5
Objasnené 5
Spôsobená škoda 0,0 €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 5