Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 272 – Výroba a držba faišovatei'ského náčinia×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2008 2014
Dodatočne objasnené 0 0 0
Zistené 2 1 1
Objasnené 1 0 1
Spôsobená škoda 3,0M € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2008 2014
Všetky osoby 0 0 1
15 z celkovo 100 842 štatistík