Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 272a – Nenastúpenie civilnej službyTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 1 1 0 0 0 0 2 1
Zistené 6 4 12 5 4 3 5 3
Objasnené 4 4 12 5 4 2 4 2
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 4 5 11 5 4 2 6 3
40 z celkovo 100 842 štatistík