Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 272c – Vyhýbanie sa výkonu civilnej službyTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 1 0 0 0 0 0 0
Zistené 16 9 8 12 3 9 6 7
Objasnené 12 9 8 12 3 8 6 2
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 11 8 7 12 3 8 6 1
40 z celkovo 100 842 štatistík