Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 276 – Skrátenie dane a poistného×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 5 7 35 101 76 70 97 73 97 102 76 79 85 76
Zistené 54 203 382 323 549 457 369 471 580 426 386 471 475 388
Objasnené 23 94 128 128 352 195 158 213 293 207 176 137 170 143
Spôsobená škoda 3,8M € 6,0M € 19,6M € 26,6M € 57,9M € 71,4M € 35,6M € 82,8M € 53,2M € 72,9M € 118,0M € 43,6M € 82,4M € 59,6M €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 19 85 215 249 458 309 295 338 416 477 324 275 377 305
70 z celkovo 100 842 štatistík