Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 278 – Nezaplatenie dane a poistného×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 1 14 51 107 105 504 340 282 309 292 319 307 251 263
Zistené 15 68 202 221 500 2 177 2 457 2 215 2 459 2 498 2 393 2 734 1 821 2 075 2 755
Objasnené 15 29 65 90 247 724 1 327 1 333 1 466 1 688 1 521 1 744 1 176 1 215 1 405
Spôsobená škoda 0,0 € 4,5M € 3,0M € 9,8M € 12,4M € 17,9M € 21,4M € 18,1M € 19,7M € 21,8M € 18,1M € 30,1M € 16,1M € 17,0M € 32,9M €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 17 29 82 146 294 655 1 307 1 073 1 022 1 199 1 094 1 319 940 910 1 052
75 z celkovo 100 842 štatistík