Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 2 7 11 3 3 2 0 5 8 7 6 5 6 6
Zistené 1 368 464 376 137 105 115 103 115 137 146 110 44 86 54
Objasnené 1 312 354 295 109 80 86 70 88 101 122 83 31 54 37
Spôsobená škoda 0,0 € 1,6M € 1,3M € 4,8M € 25,3M € 52,0K € 7,0K € 0,0 € 604,0K € 4,9M € 15,8M € 54,5M € 1,1M € 70,0M € 7,4M €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 1 353 394 332 132 125 98 80 106 133 157 173 47 111 75
75 z celkovo 100 842 štatistík