Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 1 16 25 14 15 23 20 15 13 6 4 8 7 6
Zistené 75 96 106 97 107 70 40 41 44 46 47 46 41 48
Objasnené 38 46 37 14 11 8 6 8 11 10 14 8 6 10
Spôsobená škoda 116,9K € 22,8K € 29,1K € 482,0K € 832,0K € 491,0K € 241,0K € 122,0K € 246,0K € 181,0K € 2,1M € 658,0K € 293,0K € 657,0K €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 41 63 66 27 27 31 29 20 25 16 17 15 13 15
70 z celkovo 100 842 štatistík