Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 284 – Všeobecné ohrozenie×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 45 0 0 1 2 4 4 2 2 2 5 1 3 3 4
Zistené 148 67 54 65 38 28 34 38 38 20 24 33 32 30 23
Objasnené 142 12 8 13 9 4 12 5 16 6 9 15 14 18 12
Spôsobená škoda 0,0 € 1,1M € 806,2K € 15,9M € 2,5M € 4,1M € 302,0K € 3,6M € 1,0M € 267,0K € 222,0K € 594,0K € 1,1M € 506,0K € 539,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 186 11 8 20 12 10 15 9 15 7 15 17 16 14 15
75 z celkovo 100 842 štatistík