Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 285 – Všeobecné ohrozenie×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 16 0 11 12 14 8 16 8 7 12 14 16 9 12 18
Zistené 74 115 122 121 105 82 80 83 88 87 86 86 116 103 123
Objasnené 74 38 40 39 32 24 30 26 38 31 29 20 33 24 33
Spôsobená škoda 0,0 € 2,6M € 2,7M € 7,8M € 3,9M € 2,6M € 1,9M € 3,9M € 6,2M € 1,6M € 13,7M € 12,0M € 5,6M € 6,7M € 5,7M €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 110 41 56 56 51 34 56 41 49 46 48 38 42 37 50
75 z celkovo 100 842 štatistík