Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 15 0 4 4 10 8 16 5 1 1 1 5 4 7 3
Zistené 233 234 251 220 329 291 183 161 125 109 92 122 90 86 117
Objasnené 231 74 51 41 89 75 41 38 19 19 25 32 25 19 28
Spôsobená škoda 951,0 € 106,4K € 281,9K € 196,3K € 543,0K € 432,0K € 319,0K € 176,0K € 91,0K € 85,0K € 98,0K € 135,0K € 155,0K € 236,0K € 265,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 276 87 77 66 155 136 68 45 25 30 36 45 30 26 42
75 z celkovo 100 842 štatistík