Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 4 20 22 7 8 5 5 11 8 5 7 13 5 9
Zistené 294 256 253 165 123 131 151 139 116 105 131 109 127 132
Objasnené 109 100 112 69 61 75 90 82 65 53 65 59 72 66
Spôsobená škoda 314,7K € 295,0K € 530,6K € 344,0K € 205,0K € 223,0K € 272,0K € 225,0K € 217,0K € 168,0K € 192,0K € 519,0K € 617,0K € 738,0K €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 116 120 135 76 64 75 97 92 72 58 69 74 78 76
70 z celkovo 100 842 štatistík