Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 298 – Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1
Zistené 12 5 6 7 11 5 7 13 13 22 10 9 15 9
Objasnené 1 1 0 1 2 3 1 4 3 4 2 1 0 3
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 4,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 1,0K € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 1 6 0 2 2 2 0 2 4 4 2 3 0 4
70 z celkovo 100 842 štatistík