Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 304 – Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2008 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 1 1 2 0 1 1 3 2 5 2 2 7
Objasnené 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Spôsobená škoda 28,9K € 60,5K € 0,0 € 0,0 € 100,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 4,0K € 182,0K € 29,0K € 617,0K €
Páchatelia 2006 2008 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0
60 z celkovo 100 842 štatistík