Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 304a – Neoprávnená výroba a nakladanie s iátkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu×

Disclaimer
Trestné činy 2020
Dodatočne objasnené 0
Zistené 1
Objasnené 1
Spôsobená škoda 0,0 €
Páchatelia 2020
Všetky osoby 1