Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 323 – Útok na verejného činitei’a×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 9 9 8 9 8 9 5 3 7 3 3 6 10
Zistené 420 385 370 255 245 211 216 214 172 181 195 193 182 189
Objasnené 396 347 337 229 228 190 203 191 147 166 185 170 165 166
Spôsobená škoda 202,0 € 1,6K € 10,4K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 2,0K € 0,0 € 0,0 € 5,0K € 4,0K € 1,0K € 78,0K € 27,0K €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 395 354 367 253 250 208 218 197 155 177 184 190 170 171
70 z celkovo 100 842 štatistík