Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 324 – Útok na verejného činitei’a×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 2 4 0 1 1 2 0 1 4 1 1 4 0
Zistené 51 47 40 18 25 29 38 22 18 28 41 43 41 28
Objasnené 41 38 35 11 20 28 35 20 15 26 33 34 33 25
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 33,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 1,0K € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 30 31 27 8 17 27 26 15 14 25 29 29 27 20
70 z celkovo 100 842 štatistík