Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 11 20 24 15 15 23 15 16 18 14 20 25 14
Zistené 111 200 184 199 143 143 115 107 120 126 136 138 155 96
Objasnené 23 33 34 65 53 32 32 27 41 29 30 43 46 16
Spôsobená škoda 5,1M € 437,3K € 559,4K € 1,3M € 1,4M € 5,6M € 46,0K € 468,0K € 79,0K € 910,0K € 524,0K € 494,0K € 97,0K € 9,5M €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 17 55 70 74 70 52 55 40 76 52 44 41 48 23
70 z celkovo 100 842 štatistík