Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 329 – Prijímanie úplatku×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 6 8 8 1 3 5 6 9 7 4 7 6 11
Zistené 45 69 59 46 63 48 38 37 49 44 47 47 83 66
Objasnené 21 18 25 20 25 15 15 14 21 18 18 24 47 32
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 20 25 43 41 40 21 26 25 38 49 25 50 51 51
70 z celkovo 100 842 štatistík