Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 337 – Podnecovanie×

Disclaimer
Trestné činy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 1 3 0
Zistené 3 3 2 2 2 11 12 2
Objasnené 2 1 1 0 1 4 10 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 2 1 1 0 1 6 14 1
40 z celkovo 100 842 štatistík