Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 340 – Neoznámenie trestného činu×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2016 2017 2018 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 3 2 1 1 3 3 2 1 3 2 1
Objasnené 2 2 0 1 3 2 1 1 1 1 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2016 2017 2018 2020 2021 2022
Všetky osoby 3 2 0 1 3 2 1 1 0 2 1
55 z celkovo 100 842 štatistík