Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 341 – Neprekazenie trestného činu×

Disclaimer
Trestné činy 2008 2014 2016 2017 2018 2020 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 4 1 1 1 1 2 1
Objasnené 4 1 0 1 1 2 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2008 2014 2016 2017 2018 2020 2022
Všetky osoby 9 1 0 1 1 2 1
35 z celkovo 100 842 štatistík