Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2013 2014 2016 2020 2022
Dodatočne objasnené 0 1 0 0 0 0 1 0
Zistené 1 1 1 1 1 1 1 1
Objasnené 0 0 1 0 0 0 0 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2013 2014 2016 2020 2022
Všetky osoby 0 1 1 0 0 0 4 1
40 z celkovo 100 842 štatistík