Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 345 – Krivé obvinenie×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 1 5 7 15 14 5 6 3 9 4 5 4 4 8
Zistené 67 129 121 145 129 117 84 89 105 65 93 81 77 78
Objasnené 53 103 99 110 104 98 66 73 89 54 83 71 58 66
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 99,0 € 1,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 136,0K € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 57 111 110 125 116 101 75 82 99 61 92 76 62 83
70 z celkovo 100 842 štatistík