Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 347 – Nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekiedatei’ský úkon×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
Zistené 2 5 5 8 5 6 9 4 4 9 8 6 7 7
Objasnené 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 29,2K € 29,0K € 0,0 € 126,0K € 0,0 € 77,0K € 67,0K € 133,0K € 63,0K € 0,0 € 791,0K € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 0 2 1 1 0 1 2 1 0 0 3 2 1
70 z celkovo 100 842 štatistík