Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 4 6 4 4 2 6 3 4 2 3 2 9 5
Zistené 44 43 53 21 36 78 39 53 23 13 14 35 42 30
Objasnené 22 27 30 9 17 63 31 35 19 8 9 14 29 20
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 21 27 33 12 14 16 11 11 12 10 10 14 35 24
70 z celkovo 100 842 štatistík