Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 1 0 2 2 1 8 4 8 1
Objasnené 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 1 0 2 0 1 0 0 0
45 z celkovo 100 842 štatistík