Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 1 82 87 31 35 32 26 26 23 27 27 35 30 25
Zistené 2 742 2 512 2 313 1 582 1 412 1 349 1 645 2 083 2 075 1 878 1 730 1 794 1 470 1 392
Objasnené 2 333 2 164 2 009 1 396 1 258 1 207 1 493 1 884 1 917 1 716 1 540 1 617 1 343 1 213
Spôsobená škoda 7,3K € 9,0K € 10,2K € 3,0K € 7,0K € 1,0K € 4,0K € 4,0K € 3,0K € 17,0K € 10,0K € 6,0K € 6,0K € 7,0K €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 2 046 1 960 1 880 1 298 1 181 1 139 1 399 1 740 1 814 1 654 1 490 1 550 1 282 1 182
70 z celkovo 100 842 štatistík