Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 362 – Šírenie poplašnej správy×

Disclaimer
Trestné činy 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0
Zistené 1 1
Objasnené 0 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2021 2022
Všetky osoby 0 1
10 z celkovo 100 842 štatistík