Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 364 – Výtržnictvo×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 2 118 84 67 54 57 36 45 51 63 64 53 46 45
Zistené 1 635 1 680 1 564 988 889 896 1 046 1 063 1 093 1 030 1 119 883 720 860
Objasnené 1 183 1 284 1 215 782 721 739 856 865 873 825 892 719 570 673
Spôsobená škoda 37,9K € 33,5K € 35,6K € 21,0K € 20,0K € 15,0K € 14,0K € 7,0K € 8,0K € 6,0K € 10,0K € 7,0K € 12,0K € 9,0K €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 1 436 1 712 1 564 1 009 959 997 1 056 1 033 1 097 1 066 1 179 945 760 869
70 z celkovo 100 842 štatistík