Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 367 – Kuplierstvo×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 2 2 3 4 2 3 0 1 1 0 1 1 0
Zistené 5 15 24 13 21 11 9 13 14 9 8 3 7 9
Objasnené 1 10 15 9 13 7 8 8 10 5 4 2 5 3
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 3 16 20 17 19 13 10 6 15 9 5 4 6 5
70 z celkovo 100 842 štatistík