Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 368 – Výroba detskej pornografie×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 1 2 2 4 2 2 7 3 3 2 10 9
Zistené 1 4 11 15 19 20 14 30 29 36 60 39 44 44
Objasnené 1 2 8 12 10 11 8 17 15 25 42 18 29 23
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 3 1 9 6 4 11 5 10 10 15 15 14 29 17
70 z celkovo 100 842 štatistík