Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 369 – Rozširovanie detskej pornografie×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 1 2 13 7 8 4 7 9 26 23 49 65 38
Zistené 3 9 36 34 28 27 24 100 174 234 191 316 211 346
Objasnené 1 2 10 13 12 12 9 32 48 76 58 67 69 117
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 1 6 9 21 19 18 10 28 52 74 71 106 128 146
70 z celkovo 100 842 štatistík