Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 375 – Poškodzovanie cudzích práv×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 2 10 16 10 9 8 14 9 5 11 7 8 7
Zistené 59 110 174 146 148 105 137 103 126 118 98 105 92 82
Objasnené 6 18 84 38 44 38 56 32 47 31 24 48 30 35
Spôsobená škoda 31,9K € 170,8K € 1,9M € 129,0K € 433,0K € 175,0K € 428,0K € 102,0K € 96,0K € 130,0K € 906,0K € 47,0K € 147,0K € 220,0K €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 6 16 29 40 39 32 38 30 32 21 20 27 16 8
70 z celkovo 100 842 štatistík