Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 377 – Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zistené 3 3 1 4 3 1 1 1 4 2 4 7 5 2
Objasnené 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 1 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 6 0
70 z celkovo 100 842 štatistík