Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 394 – Neuposlúchnutie rozkazu×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008
Dodatočne objasnené 0 0 0
Zistené 8 4 8
Objasnené 7 4 7
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008
Všetky osoby 7 4 8
15 z celkovo 100 842 štatistík