Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008
Dodatočne objasnené 0 0 0
Zistené 2 2 3
Objasnené 2 1 2
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008
Všetky osoby 1 1 2
15 z celkovo 100 842 štatistík