Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 398 – Urážka medzi vojakmi×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2012
Dodatočne objasnené 0 0
Zistené 1 1
Objasnené 1 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2012
Všetky osoby 1 0
10 z celkovo 100 842 štatistík