Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012
Dodatočne objasnené 0 0 0 0
Zistené 2 1 1 1
Objasnené 2 1 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012
Všetky osoby 3 1 0 0
20 z celkovo 100 842 štatistík